Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

PC-program för verkan av kärnvapen : luft- och vattenstötvåg, värmestrålning samt joniserande initialstrålning.

PC-program för verkan av kärnvapen : luft- och vattenstötvåg, värmestrålning samt joniserande initialstrålning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Björklund Lars, Danielson Göran, Schelin Ola, Wigg Lars
Ort: Umeå
Sidor: 34
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40314-4.1)
Nyckelord Datorprogram, kärnvapenverkan, luftstötvåg, vattenstötvåg, värmestrålning, joniserande initialstrålning
Sammanfattning Rapporten redogör översiktligt för tre PC-program som tagits fram vid FOA för att beräkna fysikaliska data som grund för bestämning av kärnvapenverkan. Programmen bygger på 1977 års upplaga av "The Effects of Nuclear Weapons" och de frisläppta delarna av 1978 års upplaga av "Capabilities of Nuclear Weapons". De verkansformer som behandlas är luft- och vattenstötvåg, värmestrålning samt joniserande initialstrålning. Med programmen kan man b,de beräkna siffervärden och plotta kurvor. Mer detaljerade manualer till programmen finns utgivna i FOAs D-serie. En diskett med de filer som ingår i programmen kan erhållas från någon av författarna.
Abstract This report contains an overview of three personal computer codes, developed at FOA, for computation of physical data as a basis for assessment of nuclar weapons effects. Data have been taken from "The Effects of Nuclear Weapons", published in 1977, and the declassified parts of "Capabilities of Nuclear Weapons" from 1978. The effects treated in the codes are blast effects from air bursts and shock effect from underwater bursts as well as the effects of thermal radiation and initial nuclear radiation. Both numerical values and plotted curves can be obtained using the codes. The computer codes have been described in more detail in manuals published as internal FOA reports. A diskette with the executable files for these codes is available from any of the authors.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182