Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

C-SIM141 : fjärrstyrt simuleringssystem för Indikeringsbricka 141.

C-SIM141 : fjärrstyrt simuleringssystem för Indikeringsbricka 141. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Hans-Göran, Sundström Sture, Rejnus Lars
Ort: Umeå
Sidor: 15
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40319-4.7)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, simulering, indikering, fjärrstyrning
Sammanfattning C-SIM141 är ett utbildningshjälpmedel som kan användas vid C-övningar för att öva larmrutiner, stabsrutiner, enskild soldats och förbands åtgärder vid C-anfall samt rutiner för avlarmning. Systemet baseras på Indikeringsbricka 141 som används inom försvaret för indikering av nervgas i luft. C-SIM141 består av en PC-styrd radiosändare ("styrheten") samt upp till 18 individuellt numrerade simulatorer. Datorn i styrenheten programmeras att sända ut signaler efter ett tidsschema till simulatorerna, som finns hos AC-varnare på i förväg kända platser ute i terrängen. Simulatorn innehåller en mikroprocessorstyrd radiomottagare samt en mekanism som åstadkommer omslag för nervgas på Indikeringsbricka 141, förutsatt att mottagaren fått signalen "nervgas i luften" från styrenheten. AC-varnaren använder Indikeringsbricka 141 på vanligt sätt, med undantaget att brickans enzymdel förs in i simulatorn istället för att viftas med i luften eller att användas tillsammans med luftpump. Med C-SIM141 kan realistiska C-övningar göras utan utspridning av simuliämnen. C-SIM141 medger också realistisk indikering av drivande C-moln över ett större geografiskt område, vilket inte kan åstadkommas med småskalig utspridning av similiämnen. Systemet är en vidareutveckling av ett fjärrstyrt simuleringssystem för radiakindikering som utvecklats i samarbete med Statens Räddningsverk (SRV).
Abstract C-SIM141 is a training system for the indication of nerve gases. C-SIM141 can be used in the training of alert routines, unit command routines and individual soldier´s and unit actions in the event of a chemical attack. The system is based on Nerve Gas Indicator 141, which is the standard equipment used in the Swedish Armed Forces for indication of nerve gases in air. C-SIM141 consists of a control unit (a radio transmitter controlled by a lap-top computer) and up to 18 si8mulators with individual ID´s. The computer is programmed to send ON/OFF signals to the simulators, which are kept at NC-warning posts at known locations in the terrain. The simulator contains a microprocessor-controlled radio receiver and a device which can produce a correct response on the Nerve Gas Indicator 141, provided that the receiver has received th "ON"-signal ("nerve gas in the air"). The C-warning post uses the Nerve Gas Indicator in the usual way, except that the device is put into a slit in the simulator instead of being waved in the air. With the C-SIM141 system realistic C-training events can be produced without the spreading of simultant agents. C-SIM141 also gives the possibility of a realistic indication of drifting C-clouds over a larger geographic area. The system is developed from a remote-controlled simulation system for radiac indication, which was developed in co-operation with the National Rescue Services Board (SRV).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182