Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Atmospheric stability and its influence on air quality in small communities in northern Sweden.

Atmospheric stability and its influence on air quality in small communities in northern Sweden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Per-Erik, Karlsson Edvard, Thaning Lennart, Forsberg Bertil
Ort: Umeå
Sidor: 41
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40323-4.5)
Nyckelord Luftkvalitet, meteorologi, spridning, vinter
Sammanfattning Studier av hur meteorologiska faktorer påverkar spridning och koncentration av luftföroreningar under norrländska vinterförhållanden har gjorts. Ett antal olika enkla stabilitetsscheman har provats och ett nytt, förbättrat har utvecklats för att ta hänsyn till lågt stående sol, högt albedo och låga temperaturer. På samtliga orter råder stabil skiktning under mer än halva perioden. Det visar sig att små norrländska inlandsorter kan, under vissa speciella situationer, ha högre halter av sot än större städer. En annan slutsats är att samvariationen mellan luftföroreningskoncentrationer och olika väderparametrar är bättre i norra Sverige än i södra. Den bästa korrelationen fanns mellan sot och temperatur.
Abstract The relation between air quality and meteorology during winter conditions in the northerna parts of Sweden has been studies. Several stability schemes has been tested against the measurements and a new improved one has been developed, in order to take into account conditions with low solar altitude, high albedo and low temperatures. At all sites the stratification was stable during more than half of the period. It is shown that the concentration of black smoke may be higher in the studied communities than in much larger cities, under certain conditions. Furthermore it is concluded that the covariance between pollution levels and meteorological parameters are higher in the northern parts of Sweden than in the south. The highest correlation was obtained between black smoke and temperature.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182