Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Varning och rapportering vid radioaktivt nedfall från kärnvapen : krigsorganisation på fredens grund.

Varning och rapportering vid radioaktivt nedfall från kärnvapen : krigsorganisation på fredens grund. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulvsand Thomas, Finck Robert, Edvarson Kay, Larsson Tor, Persson Gunnar
Ort: Umeå
Sidor: 30
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40324-4.3)
Nyckelord Befolkningsskydd, räddningstjänst, radiak, skyddsorganisation, varning, dosrat
Sammanfattning En ny radiakskyddsorganisation i ett krigsorganiserat Sverige behövs. Rapporten anger hur en sådan kan utformas, med samhällets fredstida beredskap mot kärnenergiolyckor som grund. Innehållet koncentreras till vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter olika organisatiosnivåer bör ha och det resursbehov detta för med sig.
Abstract A new radiac protection organization for Sweden in war is needed. This report deals with the question how to form such an organization. The foundation for this is the preparedness of the society in peace against nuclear energy accidents. The contents are concentrated on the responsibility as well as the tasks for the different organization levels and the resources needed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182