Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beräknade effekter av radioaktivt nedfall på jordbruksproduktionen i Sverige : dosbesparing vid senareläggning och effekter på utfallet i växtodling.

Beräknade effekter av radioaktivt nedfall på jordbruksproduktionen i Sverige : dosbesparing vid senareläggning och effekter på utfallet i växtodling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulvsand Thomas, Lönsjö Hans
Ort: Umeå
Sidor: 32
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40325-4.3)
Nyckelord Växtodling, doser, dosbesparing, produktionsområden, produktionsbortfall
Sammanfattning Rapporten redovisar de inbesparingar i stråldos man kan uppnå genom att senarelägga verksamhet i växtproduktionen i ett radioaktivt beläggningsfält. Vidare redovisas den effekt i formav produktionsbortfall som detta innebär. Utgångspunkten för studien är att källan till nedfallet är kärnvapen utanför Sverige. Tre produktionsområden beskriv, ett i södra, ett i mellersta och ett i norra Sverige.
Abstract This report describes the dose-savings in the radiation dose which are possible to obtain, through, for example the postponing of the activity concerning the crop production in a radioactive field. We also explain the effect in the form of a decrease concerning the production. The condition for this is that nuclear weapons outside Sweden are the source to the fallout. Three areas of production are described in the report - one in the south, one in the middle and one in the north of Sweden.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182