Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Programmet Gaussplym : ett verktyg i Windows-miljö för studier av kontinuerliga utsläpp.

Programmet Gaussplym : ett verktyg i Windows-miljö för studier av kontinuerliga utsläpp. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Thiessen Maria
Ort: Umeå
Sidor: 34
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-01-01
Rapportnummer: (FOA C 40326-4.5)
Nyckelord Spridning, Gaussisk modell, Windows-miljö
Sammanfattning Dokumentation av ett program som beräknar koncentrationer härrörande från olika typer av atmosfäriska utsläpp.
Abstract Documentation of a program that calculates concentrations arising from different types of atmospheric releases.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182