Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brandverkan från kärnladdningsexplosioner på höga höjder.

Brandverkan från kärnladdningsexplosioner på höga höjder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stenholm Lars
Ort: Umeå
Sidor: 7
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-04-12
Rapportnummer: (FOA C 40328-4.1)
Nyckelord Kärnvapen, brand, eldklotet, atmosfären
Sammanfattning Kraftiga kärnladdningsexplosioner på hög höjd kand ge upphov till mycket omfattande bränder. Vi har gjort en uppskattning av brandområdets storlek, utgående från en enkel modell för eldklotet, som bygger på öppna amerikanska uppgifter. Till detta har vi beräknat transmissionen av strålningen genom atmosfären under extremt goda siktförhållanden. En övre gräns för möjlig brandverkan uppskattas således. Vi finner att en 10 Mt laddning som exploderar på 10-70 km höjd kan åstadkomma bränder inom ett område med en radie av 80 km. Motsvarande radie för en 1 Mt laddning är 25 km om explosionshöjden är mellan 10 och 20 km.
Abstract Large nuclear explosions high up in the atmosphere can produce large area fires. We have estimated the size of the fire zone. Our calculations are based on a simple fireball model dervied from information on open american sources. The atmospheric transmission was calculated for the case of extremely good sight conditions. We have thus estimated an upper limit for the fire zone. We conclude that a 10 Mt explosion at 10-70 km height produces a fire zone with a radius of 80 km. The corresponding radius for a 1 Mt explosion is 25 km if the explosion height is 10-20 km.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182