Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Överlevnad i kustmiljö. Vilda växter som föda under ett sju dygns överlevnadsförsök samt en översikt av problemen i samband med drickande av bräckt vatten.

Överlevnad i kustmiljö. Vilda växter som föda under ett sju dygns överlevnadsförsök samt en översikt av problemen i samband med drickande av bräckt vatten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Källman Stefan
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 1985
Publiceringsdatum: 1985-10-02
Rapportnummer: (FOA C 50022-H1)
Nyckelord överlevnad, vilda växter, nödföda, svält, fysiologi, kolhydrater, ketonkroppar, fettnedbrytning, protein, kustjägare, 540

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182