Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hur länge kan vi bära skyddsmask?

Hur länge kan vi bära skyddsmask? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Castenfors Kerstin
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 1986
Publiceringsdatum: 1986-10-01
Rapportnummer: (FOA C 50041-H1)
Nyckelord folkskyddsmask, tolerans, långtidsanvändning, subjektiva skattningar, klimatkammare, 540, face masks, tolerance, long term exposure, subjective ratings, climate chamber, gas mask, respirator

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182