Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Oxygenkoncentration i sluten andningsapparat typ Oxydive efter olika vädringsförfarande.

Oxygenkoncentration i sluten andningsapparat typ Oxydive efter olika vädringsförfarande. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Yvonne, Örnhagen Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-30
Rapportnummer: (FOA C 50064-5.1)
Nyckelord dykning, diving, 58
Sammanfattning Oxygenkoncentrationen i sluten andningsapparat av typ Oxydive har studerats. Sex vana marindykare med utbildning på Oxydive utförde korta dykningar i strömningsbassäng efter olika "vädringsförfaranden". För att simulera långa dykningar gjordes dessutom mätningar med Fp sittande torrt på cykelergometer under låg arbetsbelastning medan N2, motsvarande volymen av avlämnat kroppsnitrogen adderades till apparaten. Situationen vid tom oxygenbehållare simulerades därefter genom att O2-flaskan stängdes av. Vid uppstartning av ny apparat enligt instruktionsbok erhölls en O2-koncentration på 85,4 %. Gjordes "omstart" enligt instruktionsbok erhölls 92.2 %. Vid uppstartning enligt förenklade sköljrutiner erhölls oxygenkoncentrationer på 72,5 % och lägsta individuella värde på oxygenkoncentration (då Fp bryter pga liten säckvolym vid simulering av "Oxygenstopp") var 46 % (medelvärde 62,1 %). Om 1.4 1 N2 tillförts för att motsvara utvädrat kroppsnitrogen erhölls en lägsta individuell O2-koncentration på 26 % (medelvärde 39,8 %).
Abstract The oxygenconcentration in a closed circuit breathing apparatus, AGA Oxydive, has been studied after different purging procedures. Six divers trained in oxygen diving made repeated short exposures in an indoor swimming flume. Purging according to Swedish navy instructions gave an O2 concentration of 85,4 % if the apparatus had not been used since the CO2 canister had been changed. " Restart" gave a mean O2 concentration of 92,2 %. A start procedure with simplified purging gave a mean O2 concentration of 72,5 %. To simulate possible build up of nitrogen during long dives dry runs on a bicycle ergometer were made with addition of 1,4 1 pure nitrogen. After recommended purge procedure and nitrogen addition the lowest individual oxygenconcentration during "breath down" before the breathing bag was squeezed and the diver had to give up was 26 % with a group mean of 39,8 %. During this procedure the oxygen bottle was closed to simulate the situation at the end of a dive.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182