Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Full coverage anti-G-suit and balanced pressure breathing.

Full coverage anti-G-suit and balanced pressure breathing. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Balldin Ulf, Dahlbäck Gunnar, Larsson Lars-Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-03-15
Rapportnummer: (FOA C 50065-5.1)
Nyckelord G-tolerans, G-skydd, G-inducerad medvetslöshet, 59
Sammanfattning En heltäckande G-dräkt (FCAGS) jämfördes med en normal G-dräkt (NAGS) hos 9 militära flygförare. G-toleransen studerades i G profiler med långsamt och snabb G-tillväxt vid upp till 9G och vid simulerad luftstrid i humancentrifug. I 35 % av proven lyckades försökspersonerna nå 9G utan krystningsmanövrer med FCAGS i jämförelse med i bara 18 % med NAGS och att kvarligga där i 5 s i 18 % respektive 0 %. Med snabb G-tillväxt och med krystningsmanövrer inträffade två G-inducerade medvetslösheter (GLOC) med NAGS. FCAGS testades därefter på likartat sätt upp till 9G på 9 flygförare med och utan balanserad övertrycksandning (BPPB) i en annan studie. Ingen GLOC inträffade. Utan krystningsmanövrer lyckades försökspersonerna nå 9G i 94 % av proven med BPPB i jämförelse med i endast 59 % utan BPPB och att kvarligga där i 10 s i 82 % respektive 18 procent. Konklusion: FCAGS ger ett avsevärt G-skydd, speciellt i kombination med BPPB.
Abstract A full coverage anti-G-suit (FCAGS) was compared to a normal anti-G- suit (NAGS) in 9 fighter pilots. The G-tolerance was tested during gradual and rapid onset runs up to 9 G and during simulated aerial combat maneuvers in a human centrifuge. In 35 % of the tests the subjects succeeded in reaching 9 G without straining maneuvers with FCAGS in comparison with only in 12 % with NAGS and in staying there for 5 s in 18 % and 0 %, respectively. With rapid onset runs with straining maneuvers two cases of G-induced loss of consciousness (GLOC) occurred with NAGS. In another study the FCAGS was similarly tested up to 9 G in 9 subjects with and without balanced positive pressure breathing (BPPB). No GLOC occured. Withouth straining maneuvers the subjects succeeded in reaching 9 G in 94 % with BPPB in comparison to only 59 % without BPPB and in staying at 9 G for 10 s in 82 % and 18 %, respectively. It is concluded that FCAGS gives a substantial G-protection, especially when combined with BPPB.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182