Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Influence of high hydrostatic pressure and high gas pressure on beating frequency, rhythm, and mechanical activity of isolated atrial muscle. Effects of lipid diets and temperature acclimation. Diss. Karolinska institutet. Inst. för baromedicin.

Influence of high hydrostatic pressure and high gas pressure on beating frequency, rhythm, and mechanical activity of isolated atrial muscle. Effects of lipid diets and temperature acclimation. Diss. Karolinska institutet. Inst. för baromedicin. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gennser Mikael
Ort: Stockholm
Sidor: 214
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-08-22
Rapportnummer: (FOA C 50066-5.1)
Nyckelord aktiv tension, arytmi, hjärtförmak, groda, hydrostatiskt tryck, inert gas, lipiddieter, mus, råtta, slagfrekvens, temperaturacklimatisering, ål, arrhythmia, beating frequency, eel atria, frog atria, hydrostatic pressure, inert gas, mouse atria, rat atria, temperature acclimation, twitch tension, 58
Sammanfattning Effekterna av hydrostatiskt tryck (HT) och inert gas (IG) på slag frekvens (SF) och aktiv kraft (T) studerades på isolerade förmakspreparat. Isolerade förmak användes som ett in vitro system för att studera interaktionen mellan HT och IG. Metoder som användes gjorde det möjligt att utsätta förmak för HT samt att isobart ändra mängden IG i lösningen som översköljde preparaten. Det faktum att hydrostatiskt tryck och inert gas påverkar hjärtats funktion kan ha betydelse för dyksäkerhet vid djup-dykning.
Abstract The effects of high hydrostatic pressure (HP) and inert gas (IG) on beating frequency (BF) and twitch tension (T) of isolated atrial muscle were studied. The aim of the study was to use the isolated atria as an in vitro system to study the interaction of HP and IG. A method was used wherby the atria could be exposed to HP and the concentration of IG in the solution in contact with the tissue could be changed insobaricallly. The observation that HP affect both rhythm and force generating processes in the cardiac cells is of importance for deep-sea-diving.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182