Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reserapport från EMERGENCY ´88, London den 28 november - 2 december 1988, och föreläsning och seminarium med Aaron Antonovsky, Oslo den 3 febuari 1989.

Reserapport från EMERGENCY ´88, London den 28 november - 2 december 1988, och föreläsning och seminarium med Aaron Antonovsky, Oslo den 3 febuari 1989. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Sven-Jacob
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-01-19
Rapportnummer: (FOA C 50069-5.3)
Nyckelord information, utbildning, katastrof, warning, salutogenesis, 55
Sammanfattning Rapporten innehåller sammanfattningar av några av de presentationer som gjordes vid konferensen Emergency ´88, London 28 november - 2 december 1988, samt av prof Aaron Antonovskys föreläsning i Oslo 3 februari 1989. De har bedömts vara av sådant intresse för FOA och övriga delar av totalförsvaret att de bör rapporteras på följande sätt.
Abstract The report contains summaries of some of the presentations made at the conference Emergency ´88, London, UK, November 28 - December 3 1988, and of prof Aaron Antonovsky´s lecture delivered in Oslo, Norway, February 3 1989. The content of these presentations is considered to be of great interest to FOA and the other parts of the total defence, and therefore reported in the following way.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182