Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Test av räddningsdräkt typ SEIS Mark 8 för ubåt.

Test av räddningsdräkt typ SEIS Mark 8 för ubåt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nyström Rolf, Örnhagen Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-02-13
Rapportnummer: (FOA C 50071-5.1)
Nyckelord rescue, immersion, hypotermi, submarine, thermal, 58
Sammanfattning Genomförda prov med ubåtsräddningsdräkt av typ Beaufort SEIS Mark 8 S visar att överlevnadstider på 24 timmar i 3-4 gradigt vatten bör vara möjliga under följande förutsättningar: - att utbåtsmannen är oskadad, i normal kondition och vid fullt medvetande - att dräkten är oskadad och hålls torr invändigt - att dräkten hålls tillräckligt fylld med gas under hela expositionstiden på ytan att klädsel motsvarande minst arbetsdräkt med ylletröja bärs som underbeklädnad. Risk för kylskador föreligger hos vissa individer och drabbar främst perifera delar av kroppen såsom händer och fötter. Köldskador kan uppkomma även vid lufttemperaturer över noll grader och beror på immobilisering, expositionstiden samt avkylningseffekten genom kombination av vattentemperatur, vidhastighet/lufttemperatur/luftfuktighet. Ubåtsmannen kommer med stor sannolikhet att drabbas av - i vissa fall svåra - smärtor i ljumskarna troligen orsakade av olämpligt flytläge och kraftig frossa. Risk för drunkning föreligger om vistelsen på ytan sker i hög sjö och kraftig vind. Dessutom kan sjösjuka orsaka kvävning pga inandning av uppkräkt maginnehåll. Försöken kommer att kompletteras med ytterligare en försöksserie under vintern 1990 avseende modifieringar i syfte att förlänga överlevnadstiden och lindra verkningarna av långa expositionstider i ytan.
Abstract Exposures of twelve subjects dressed in SEIS Mk 8 S to 4oC water 5oC air with intermittent rain and continuous 5 m/s wind showed that survival times of up to 24 h could be possible under the above conditions if: - the submariner is in good physical condition and fully conscious - the suit is undamaged and can be kept dry inside - the suit is kept fully inflated by the submariner - the submariner is dressed in uniform including shoes and "wolly pully" All subjects developed splinter position joint pain in the inguinal region. This was in most cases the reason for subjects to give up. Mean time in water was 10:21 h (min 6:04, max 16:23). Mean rectal temp was kept within normal values during the whole exposure. Lowest recorded rectal temp 36.3oC and lowest recorded skin temp 8oC. Some preliminary exposures including 30-40 cm waves clearly showed that survival time will be reduced under these conditions because of water penetration into the suit. A series of exposures in a suit modified to include better bouancy, improved dipers and insulation and support strops for the feet are planned.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182