Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Target selection in anti-tank helicopter operations: Effects of experience.

Target selection in anti-tank helicopter operations: Effects of experience. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlström Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-02-13
Rapportnummer: (FOA C 50073-5.2)
Nyckelord army aviation, judgment, policy capturing, armeflyg, bedömning, 53
Sammanfattning Det målval, som besättningar i pansarvärnshelikopter gör i stridssituationer, studerades med hjälp av "policy capturing" med "synbarhet", "målets taktiska betydelse" och "hot" som ledtrådar. Försökspersonerna utgjordes av amerikanska och svenska armeflygförare med varierande grad av erfarenhet. Resultaten visade en generell överensstämmelse i bedömning, då det gällde beslut att avfyra en robot. Den ledtråd, som visade sig ha den största vikten för beslutet, var "synbarhet". Detta gällde för alla grupper utom för förare av spaningshelikopter, för vilka "hot" erhöll den största vikten. Denna skillnad skulle kunna förklaras av olikheter i erfarenhet. Dessa resultat skulle kunna tillämpas inom utbildning i taktik.
Abstract Target evaluation judgments in anti-tank helicopter operations were studied using policy capturing with "clarity", "importance of target", and "threat" as cues. The subjects were helicoopter pilots from the US and the Swedish Army aviation with different levels of experience. The general finding was an overall similarity in judgments showing "clarity" to have the highest weight for decision to fire a missile. However, for scout helicopter pilots "threat" received the highest weight. The divergence could be explained by difference in experience. The results could have application for tactical training.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182