Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mode of presentation of cues in policy capturing: A comparison between verbal and pictorial presentation of targets in judgment of probability to fire.

Mode of presentation of cues in policy capturing: A comparison between verbal and pictorial presentation of targets in judgment of probability to fire. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlström Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-02-13
Rapportnummer: (FOA C 50074-5.2)
Nyckelord army aviation, policy capturing, armeflyg, bedömning, 53
Sammanfattning Med hjälp av "policy capturing" studerades den effekt, som olikheter i presentationssätt utövar på bedömning i en målvalssituation. De två presentationssätt, som användes, var verbal presentation och presentation med hjälp av diabilder. Försökspersoner var amerikanska och svenska armeflygförare. Resultaten visade, att försökspersonerna vid verbal presentation använde två ledtrådar och vid bildmässig presentation endast en ledtråd för sina bedömningar. Vidare framkom, att förare av transporthelikopter gjorde samma bedömning vid de båda presentationssätten, avseende vilken ledtråd som vore viktigast, medan förare av pansarvärns/attackhelikopter gjorde olika bedömningar vid de båda presentationssätten. Det diskuteras, om orsaken till denna skillnad skulle kunna vara olikheter i personligt engagemang i de presenterade situationerna. Skillnaderna i utnyttjande av ledtrådarna i de båda presentationssätten bör uppmärksammas vid utbildning av besättningar i pansarvärnshelikopter.
Abstract The effect of differences in modes of cue format on ratings of cues in a target selection task was studied using policy capturing. Two different modes of presentation were used: written description versus photographic slides. The subjects were US and Swedish Army aviators. In the written description situation the subjects used two cues and in the pictorial situation only one cue for their judgment. Concerning which cue was most important, the utility/transport helicopter pilots made the same judgment in the two conditions while the attack/anti-tank helicopter pilots made different judgments in the two situations. It is possible that this difference is due to divergences in personal involvment in the situations presented. The difference in utilization of the cues in the two modes of presentation should be noticed in tactical training.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182