Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Feedback i arbetet. Utveckling av ett instrument för mätning av feedbackklimat.

Feedback i arbetet. Utveckling av ett instrument för mätning av feedbackklimat. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nystedt Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-02-13
Rapportnummer: (FOA C 50075-5.3)
Nyckelord frågeformulär, arbetsmiljö, konvergerande validitet, diskriminerande validitet, faktoranalys, 55
Sammanfattning Ett frågeformulär för mätning av feedback i arbetsmiljö har utarbetats och psykometriskt testats i tre studier. I den första studien deltog 92 yrkesofficerare som var elever vid Krigshögskolan, allmän kurs. I den andra och i den tredje studien deltog 168 respektive 166 yrkesofficerare, som vid tidpunkten för datainsamlingen var elever vid Krigshögskolan, allmän kurs. Frågeformuläret mäter femton dimensioner av feedback, som man kan erhålla från chefer, arbetskamrater, underordnade och genom egen observation av hur man utför arbetet. Internal consistency för de olika subskalorna var med två undantag höga och varierade mellan 0,41 och 0,92. Sambanden mellan de femton subskalorna var i regel låga och varierade mellan -0,29 och 0,57. En multimetod-multivariabelanalys visade att de erhållna sambanden mellan subskalor ej kan förklaras av metodvarians samt att instrumentet uppfyller krav på diskriminerande och konvergerande validitet. I diskussionen betonas behovet av ytterligare studier för att testa instrumentets begreppsvaliditet och prediktiva validitet.
Abstract A performance feedback questionnarie was developed and psychometrically evaluated and refined. Questionnaire responses were collected from three samples, consisting of 92, 168 and 166 pupils of a military college. The results showed that the final version of the instrument (psychometrically evaluated on data from sample three) measures fiftheen dimensions of performance feedback from four sources: superordinates, co-workers, subordinates and the indivudual himself or herself. Internal consistency reliabilities (Cronbach alphas) for the fiftheen subscales were found to be for most of the subscales acceptable. With few exceptions most coefficients exceeded 0,70. The intercorrelations between the subscales were rather low and varied between -0,29 and 0,57. Only seven of the 105 intercorrelation coefficients exceeded 0,40. The need for further efforts to determine the construct validity and the predictive validity of the instrument are discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182