Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att söka svenskheten.

Att söka svenskheten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Jan Ch
Ort: Stockholm
Sidor: 66
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-07-06
Rapportnummer: (FOA C 50077-5.3)
Nyckelord svenskhet, civilförsvar, icke-militärt motstånd, civil defence, non-military resistance, 55
Sammanfattning En genomgång av tre verk om svenskheten: Gustav Sundbärgs "Svenskt folklynne" från 1910-talet, Georg Brandells "Svensk folkkaraktär" från 1940-talet och Åke Dauns "Svensk mentalitet" från 1980-talet. Först refereras svenskhetens karaktäristika enligt dessa författare. Därefter granskas hållbarheten i argumentationen. Resultatet blir att författarna inte har något teoretiskt sökljus för vad man skall leta efter när man studerar svenskheten och de har inte tagit tillräcklig hänsyn till den nationella mentalitetens förhållande till övernationella och tvärnationella mentaliteter. Den slutsats som dras är därför att ideer om svenskhet inte bör ligga till grund för planering för civilförsvar och icke-militärt motstånd.
Abstract A review of three books on the subject of Swedishness: Gustav Sundbärg "The Swedish national temperament" from around 1910, Georg Brandell "The Swedish national character" from the 1940s and Åke Daun "Swedish mentality" from the 1980s. First an account is given of the characteristics of Swedishness according to these authors. The validity of the argumentation is then examined. The results indicate that the authors lack a theoretical searchlight regarding what to look for in the study of Swedishness, and further that they have not taken sufficient account of the relationship between the national mentality and supranational and cross-national mentalities. The conclusion drawn is therefore that ideas on Swedishness should not form the basis for planning for civil defence and non-military resistance.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182