Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effekter av en natts sömnbrist på minne och förmåga att bearbeta komplex information - en experimentell pilotstudie.

Effekter av en natts sömnbrist på minne och förmåga att bearbeta komplex information - en experimentell pilotstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Linde Lena
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-08-21
Rapportnummer: (FOA C 50079-5.1)
Nyckelord informationsbearbetning, sleep deprivation, cognitive processes, 54
Sammanfattning Effekten av total sömndeprivation under en natt på förmåga att omedelbart återge information ur minnet och att bearbeta komplex språklig och bildmässig information undersöktes i en experimentell studie. En slutsats av studien är att sömnbristeffekter på "komplexa" kognitiva funktioner bör studeras med statistiska metoder som gör det möjligt att hålla isär effekter på kognitiv prestation som beror på individuella skillnader i intelligens och effekter som beror på yttre stress, t ex sömnbrist. Resultaten visar också att förmågan att logiskt bearbeta språklig information har en tendens att försämras i samband med sömnbrist medan förmågan att direkt återge information ur minnet inte påverkas negativt vid kortvarig sömnbrist av det slag som förelåg i detta exerpiment.
Abstract The effects of one night sleep loss on immediate recall and complex information processing were experimentally investigated. Fourteen subjects were tested on two occasions at 8 o´clock in the morning. One half of the subjects, randomly selected, had been sleep-deprived before the first occasion. A significant effect of general intellectual ability (measured by Raven´s progressive matrices) on the performance on Baddeley´s logical reasoning test was obtained. The effects of sleep loss were not significant. However, the effect of sleep loss on number of "perceptual errors" on Baddeley´s logical reasoning test was close to significance (P=.056). The general conclusion from the present study was that g-factor level ought to be kept under experimental or statistical control, when effects of sleep loss on complex information processing are investigated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182