Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

"Ett nytt Europa, en ny militär institution?". Reserapport från ERGOMAS konferens.

Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Blomgren Ebbe, Karlsson Jan Ch
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-12-05
Rapportnummer: (FOA C 50082-5.3)
Nyckelord avspänning, nedrustning, värderingar, detente, values, 55
Sammanfattning Den europeiska forskargruppens om militär och samhälle (ERGOMAS) konferens i Utrecht, våren 1990, är ämnet för denna rappport. Konferensens tema var "Ett nytt Europa, en ny militär institution?". Följande plenarsessioner förekom: "Avspänning, nedrustning och militären i Europa", "Nationella konsekvenser av avspänning och nedrustning", samt "Exempel på militärsociologi". ERGOMAS bygger emellertid främst på ett antal arbetsgruppers verksamhet, där vi deltar i den grupp som ägnar sig åt värderingsförändringar och försvar. Här diskuterades ett gemensamt forskningsprojekt, som kommer att genomföras under de närmaste två åren.
Abstract The conference in Utrecht, spring 1990, of the European Research Group on Military and Society (ERGOMAS) is the subject of this report. The theme of the conference was "A new Europe, a new military?". The following plenary sessions were held: "Detente, disarmament and the military in Europe", "National consequences of detente and disarmament", and "Examples of military sociology". ERGOMAS is however, mainly built up by acitivities in a number of working groups, where we participate in the group dealing with questions of "Change of values, security and individual consciousness". A common research project in this area was discussed, and it will be carried out through during the next two years.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182