Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effekten av en natts sömnbrist på kognitiv funktionsförmåga.

Effekten av en natts sömnbrist på kognitiv funktionsförmåga. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Linde Lena
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-02-12
Rapportnummer: (FOA C 50084-5.1)
Nyckelord kognitiva funktioner, problemlösning, minne, sleep loss, 54
Sammanfattning Effekten av total sömnbrist under en natt på förmågan att logiskt bearbeta språklig och bildmässig information och på förmågan att omedelbart återge information ur minnet undersöktes experimentellt. Sexton försökspersoner fördelade på experiment- resp kontrollgrupp genomförde kognitiva test vid två olika dagar kl 08.00. Vid det första tillfället hade samtliga försökspersoner sovit i hemmet föregående natt. Före det andra tillfället hade kontrollgruppen sovit i hemmet medan experimentgruppen inte getts tillfälle till någon sömn under natten. En statistisk signifikant försämring (p<.05) vad gällde förmågan att logiskt bearbeta information (induktivt tänkande) konstaterades. Någon effekt av sömnbrist avseende förmågan att omedelbart återge information ur minnet förelåg inte.
Abstract The cognitive effect of total sleep loss during one night was investigated. Two types of cognitive tasks were studied. One pertained to verbal reasoning or inductive ability. The other pertained to short-term memory. Sixteen subjects, randomly asigned to either experimental - (8 Ss) or controlgroup (8 Ss), performed the cognitive tasks on two different days at 8 a.m. All subjects had been given opportunity to sleep normally the night before the second day, while the control group had been given opportunity to sleep normally this night. A significant decline, due to the sleep loss, in performance in the induction task was observed (P<.05).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182