Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Spelet om Litauen.

Spelet om Litauen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Furustig Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 76
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-06-12
Rapportnummer: (FOA C 50085-5.3)
Nyckelord icke-militär maktutövning, påverkansmetoder, psychological operations, psychological war-fare, 56
Sammanfattning Rapporten beskriver påverkansmetoder (ekonomiska, politiska, psykologiska, militära) som använts under Litauens frigörelseprocess (1988-1990). Ekonomiska, etniska, strukturella och religiösa förhållanden utgör bakgrundsfaktorer. Parternas kända militära medel och metoder redovisas. Bland metoderna diskuteras symbolanvändning, lagar och avtal, demonstrationer, spel i gråzon, signalering, blockad samt provokationer och hot. Källkritiska synpunkter och förslag till fortsatt arbete avslutar studien.
Abstract Influence methods (economical, political, psychological) used during the Lithuanian liberation process 1988-1990 are described. Financial, ethnical, structural and religious background factors are discussed as well as the actors´ goals, channels and methods. The use of symbols, laws and agreements, uncertainties, signalling, blockades, provocations and threats as methods of influence are exemplified. Some views on source reliability and further investigations terminate the study.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182