Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The development of rescue tactics. Analysis and proposed methods.

The development of rescue tactics. Analysis and proposed methods. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fredholm Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-10-07
Rapportnummer: (FOA C 50089-5.3)
Nyckelord räddningstjänst, fire fighting, rescue, 55
Sammanfattning FOA institution 55 har utfört ett uppdrag åt Styrelsen för svensk brandforskning. Uppdragets syfte var att ta fram metoder för att utveckla räddningstaktik. I rapporten analyseras begreppet räddningstaktik och omständigheter som har betydelse för hur räddningstaktik utformas. Förslag presenteras för att utveckla räddningstaktik. Målgrupp för rapporten är räddningstjänstens högre beslutsfattare, utbildare och teoretiskt intresserade praktiker. Ett övergripande förslag är att räddningstjänstens huvudintressenter tillsätter en taktikutvecklingsgrupp vars arbete bör inriktas mot att värdera, prioritera och omsätta rapportens analyser och förslag.
Abstract The aim of this report is to present methods to develop fire fighting and rescue tactics. The concept of fire fighting and rescue tactics is analysed. Conditions for the design of fire fighting and rescue tactics are analysed. Proposals to develop fire fighting and rescue tactics are presented. The report is intended for the senior managers and chiefs of the fire and rescue services, teachers and theoretically interested practicians. An overall proposal is to appoint a group to evaluate, give priority to and put some of the proposals into practice.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182