Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Test of a modified Mark 8 submarine escape and immersion suit.

Test of a modified Mark 8 submarine escape and immersion suit. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Åke, Gennser Mikael, Örnhagen Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-12-18
Rapportnummer: (FOA C 50090-5.1)
Nyckelord cold exposure, hypothermia, protective clothing, survival suit, ubåtsräddning, 58
Sammanfattning En serie med nio immersionsexperiment, där en modifierad version av Beauforts räddningsdräkt för ubåtspersonal (SEIS Mark 8 S) testades, har genomförts i kallt (+4oC) vatten i en inomhusbassäng. Lufttemperaturen hölls mellan +4oC och +10oC, vindhastigheten var ca 5 m/s. Vågor, 30 cm höga och 1 m långa, producerades kontinuerligt. Regn simulerades intermittent 15s var 30 minut. Försökspersonerna var klädda i flottans uniform med ylletröja samt skor eller yllesockor under räddningsdräkten. Modifieringar av räddningsdräkten SEIS Mark 8 S inkluderade följande: 1. En 12 l flytkudde monterad under skulder-, nack regionen. 2. Ett par vattentäta femfingershandskar och en uppblåsbar muff. 3. En förbättrad blöja. 4. En aluminiserad overall att bära över uniformen. Testerna visar att överlevnad i gott skick upp till 12 h i en intakt SEIS Mark 8 S är realistiskt, och de utförda fysiologiska mätningarna indikerar att överlevnad i upp till 24 h är möjligt, under förutsättning att ubåtsmannen är oskadad och att dräkten hålls torr inuti och väl uppblåst.
Abstract A series of nine immersion experiments with a modified version of the Beaufort Submarine Escape and Immersion Suit (SEIS) Mark 8 S were carried out in fresh cold water (+3-4oC), in a covered indoor pool. Subjects were dressed in daily uniform with a woolly pullover and shoes or extra socks. Air temperatures were kept between +4oC and +10oC, wind speed was approximately 5 m/s. Waves, 30 cm high and 1 m long, were produced. Rain was simulated intermittently for 15 s every 30th minute. The modifications made to the standard Mark 8 S suit included: 1. A 12 l floatation cushion under shoulders and head. 2. A pair of suit integrated waterproof five-finger rubber gloves and an inflatable muff. 3. An improved diaper. 4. An aluminized inner overall to be worn over the uniform. The tests show that survival in good condition for 12 h in an intact SEIS is realistic and the physiological measurements indicated that survival for 24 h would be possible if the submariner is unhurt and able to keep his suit well inflated and dry inside.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182