Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Evaluation of a heater for surface independent divers

Evaluation of a heater for surface independent divers Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Åke, Gennser Mikael, Örnhagen Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-08-18
Rapportnummer: (FOA C 50094-5.1)
Nyckelord dykarvärmare, kallvattenexposition, väteperoxid, cold water exposure, diver heater, 58
Sammanfattning Nyligen har en värmare avsedd för ytoberoende dykare utvecklats vid FOA. Värmaren använder katalytisk sönderdelning av koncentrerad väteperoxid för att värma vatten som pumpas runt i ett slutet slangundersäll, vilket bärs under dykarens normala underställ och torrdräkt. Testdykningar gjordes i 4o C vatten för att undersöka om värmaren kunde hålla dykarna i termisk balans under långa tider. Jämförelser med avseende på immersionstider, rektaltemperatur, hudtemperatur och syrgasförbrukning, mellan värmda och icke-värmda dyk, där dykarna endast hade passiv isolering gjordes. Resultaten visade att värmarsystemet kunde hålla dykarna termiskt komfortabla med bibehållen kroppstemperatur under långa dykningar under simulerade vinterförhållanden.
Abstract Recently a heater intended for surface independent divers has been developed by the Swedish Defence Research Establishment. The heater uses catalytic dissociation of high grade hydrogen peroxide to heat water circulating in a closed tube suit worn under the diver´s ordinary underwear and dry suit. Test dives were carried out in 4o C water to investigate if the heater could keep divers in thermal balance for prolonged periods. Comparisons were made between heated dives and dives where the divers used only passive insulation regarding submersion times, rectal temperatures, skin temperatures, and metabolic rate. The results showed that the heater system could maintain body temperature and thermal comfort of the divers during long dives under simulated winter conditions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182