Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Cognitive tasks: A meta-analysis of methods

Cognitive tasks: A meta-analysis of methods Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alm Irma
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-19
Rapportnummer: (FOA C 50098-5.5)
Nyckelord method, explanation, error, context, 53
Sammanfattning Denna rapport behandlar de svårigheter som vi kan stöta på när vi beträder metoders område i allmänhet, samt metoder avsedda för analyser av kognitiva uppgifter i synnerhet. Vissa svårigheter som sammanblandning av begrepp som "metod" och "metodologi"; olika förklaringsnivåer; klassificering av beteende för att analysera kognitiva uppgifter; och analyser av kognitiva uppgifter i feltermer diskuteras och ifrågasätts. Slutsatsen av denna rapport är att det inte kan finnas en enda universal metod som går att tillämpa på alla typer av kognitiva uppgifter eller alla typer av situationer. Ett alternativt sätt för analyser av kognitiva uppgifter har föreslagits.
Abstract This paper is treating the difficulties which we can meet when we encounter the domain of methods, especially methods concerning analyses of cognitive tasks. Some of the difficulties like; the confusion between the concept of "method" and "methodology", the various levels of explanation; the classification of behaviour done for the purpose of analysing cognitive task; and the analyses of cognitive tasks in terms of error, are discussed as well as questioned. The conclusion of this paper is that there cannot exist any universal method which can be used for all kinds of cognitive tasks or context. Finally, an outline of an alternative approach to analyses of cognitive tasks is proposed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182