Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Pansarvärnsrobotskytts tid för beslut om eldöppnande

Pansarvärnsrobotskytts tid för beslut om eldöppnande Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Löfvenholm Jan-Olov
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-12-05
Rapportnummer: (FOA C 50102-5.2)
Nyckelord beslutstid, målbedöming, måltillgänglighet, decision time, target availability, 56
Sammanfattning Tjugoåtta värnpliktiga pansarvärnsskyttar avfyrade 24 simulerade robotskott vardera med BT 46-simulator mot en VW-buss som uppträdde på tre avstånd (575, 1160 och 1700 m), med två hastigheter (25 och 50 km/h) och i två körriktningar (vänster och höger). Skyttarnas beslutstid mättes. Den definierades som den tid som förflöt från tidpunkten för målets uppträdande till att skytten beslutade sig för att avfyra eller avstå från skott. Medelbeslutstiden var 3,9 s räknat över båda körriktningarna. Beslutstiden ökade med ökande målavstånd från 3,6 till 4,1 s och med ökande målhastighet från 3,7 till 4,2 s. De ökande beslutstiderna indikerar sannolikt att skyttarna uppfattade större målavstånd och ökande sidvinkelfart som försvårande faktorer vid bedömning av måltillgänglighet.
Abstract Twentyeight conscript antitank missile gunners fired 24 simulated missiles each, using Saab BT 46 simulators against a Volkswagen minibus appearing at three distances (575, 1160 and 1700 m), with two speeds (25 and 50 km/h) and with two travelling directions (left and right). The decision time of the gunners was measured, defined as the time elapsing from target appearance to the gunner´s decision either to fire or to abstain from firing. The mean decision time was 3,9 s for both travelling directions. Decision times increased with increasing target range from 3,6 to 4,1 s, and with increasing target speed from 3,7 to 4,2 s. The increased decision times probably indicate that the gunners perceived increasing target range and speed as making judgements of target availability more difficult.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182