Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationsvärdering: Källkritik och texkritik

Informationsvärdering: Källkritik och texkritik Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Furustig Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-06-20
Rapportnummer: (FOA C 50106-5.3)
Nyckelord informationsbedömning, evaluation of information, 56
Sammanfattning Det är viktigt att kunna tillämpa källkritik och att ha en kritisk attityd både när man tar del av informationssammanställningar och när man producerar sådana. Denna studie beskriver kritisk granskning av texter (bearbetningar). Den kan indelas i följande steg: Problemställning och tillkomstsituation, textkritik, källkritik samt bedömning. Källan bedöms utifrån sin tillförlitlighet, arbetssituation samt ev samtidighet med och närhet till skildrad händelse. Källans innehåll bedöms utifrån den aktuella sakriktigheten samt informationens angelägenhetsgrad. Särskilt uppmärksamhet bör riktas mot hanteringen av överskott eller underskott på sådan information som utgör underlag för bearbetningen. Textkritiken omfattar översiktlig granskning med kontroll av hur inre och yttre kvalitetskrav efterlevs samt en helhetsbedöming. Översiktligt granskas problemformulering, stoppkriterium, identifiering av målgrupp och ev särintressen och aktörer, samt de sammantagna källornas aktualitet, relevans och ämnestäckning. De inre kraven avser formuleringen av teserna, deras avgörbarhet och entydighet, tillämpningen av bruksregler och saklighetsnormer, argumentationens hållbarhet och fullständighet, värderingarnas roll och bearbetningens ev tendens. Bearbetningen bedöms därvid utifrån dess saklighet. De yttre kraven avser bearbetningens praktiska nytta och dess teoretiska frukbarhet. Bearbetningen bedöms därvid utifrån resultatets hållbarhet och osäkerhet samt dess angelägenhetsgrad och nytta.
Abstract A critical attitude is of importance both when consuming and producing information. This study is about critically reviewing the written word by going step by step through the task, the thesis, the context, the text with its arguments, the conclusion and the sources. Criticism of the sources depends on the kind of problem, but is generally about: evaluation of authenticity, classification of reliability, detection of bias, evaluation of validity and relevance. Related questions are why sensitive information is made available at a specific occasion, if important information is missing, if there is too much unimportant information (noise) or if the information is deceptive. In short, the available information must be essential and adequate. Criticism of the text is about internal and external criteria and an integrated evaluation. Starting points for text criticism can be found by considering how the problem is stated, how to decide when the problem is "solved" and how to identify the target group and concerned actors. Internal criteria concern the theses, if they can be tested, if the argumentation follows rules and standards, if it is consistent and tenable, if the conclusion is valid given the facts, the rules and the values. External criteria concern the usefulness in practice as well as the theoretical benefits, if any. The uncertainty of the results, their priority and usefulness are imnportant aspects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182