Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rörelsesjuka - Sjösjuka. Översikt och utvecklingslinjer

Rörelsesjuka - Sjösjuka. Översikt och utvecklingslinjer Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Magnusson Måns, Örnhagen Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 54
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-08-17
Rapportnummer: (FOA C 50107-5.1)
Nyckelord åksjuka, flygsjuka, simulatorsjuka, prestationsnedsättning, läkemedel, inneröra, 58
Sammanfattning Rörelsesjuka utgör en prestatinssänkande faktor i många verksamheter. Vid höga hastigheter till sjöss, på vägen och i luften kan rörelsesjukan även vara en riskfaktor. Läkemedel mot rörelsesjuka har biverkningar och i några fall kan biverkningarna vara väl så prestationsnedsättande som rörelsesjukan i sig. Föreliggande rapport och litteraturlista producerades för att informera om rörelsesjuka, ge bakgrund till dagens terapiformer och i någon mån belysa möjliga lösningar att minska de prestationssänkande effekterna av rörelsesjuka och läkemedelsbehandlng mot rörelsesjuka. Litteraturlistan gör inga anspråk på att vara komplett men utgör det väsenligaste som publicerats under de senaste åren. Det är vår förhoppning att rapport och litteraturlista skall kunna hjälpa till att sprida kunskap om rörelsesjuka och ev också vara till hjälp för den som vill fördjupa sig i ämnet.
Abstract Motion sickness causes decrement in human performance during several activities. At high velocities at sea, on the road, and in the air motion sickness can also be a risk factor. Drugs against motion sickness have side effects and in some cases these side effects can be as limiting to performance as the motion sickness itself. The report and the list of publications was produced to inform about motion sickness, give the background behind different kinds of treatment and also point at some possible ways to counter act the performance reducing effects of mition sickness in the future. The list of publications is by no means complete, but it contains most of the relevant recent literature published. It is our wish that the report will spread knowledge on motion sickness and hopefully the list of publications will help those who want to penetrate the topic further.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182