Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1999 gällande Försvarsforskning för regeringens behov.

Årsrapport 1999 gällande Försvarsforskning för regeringens behov. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Törnqvist Stefan
Ort: Stockholm
Sidor: 72
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-15
Rapportnummer: (FOA-R--00-01392-170)
Nyckelord Försvarspolitik, säkerhetspolitik, hot och risker, internationella insatser, krishantering, defence policy, security policy, risks and threats, internationsl operations, crisis management
Sammanfattning I denna rapport redovisas en sammanfattning av aktiviteter, resultat, nytta för kunden, inom FOA:s forskningsområde Försvarsforskning för regeringens behov. Verksamheten har under 1999 bedrivits inom följande projektområden; säkerhetsoch försvarspolitisk omvärldsbevakning, internationella insatser, särskild forskning inom strategiska områden, hot och risker mot samhället samt krishantering, analys av utvecklingen av möjligheterna till anpassning, värderingsstudier, övningsverksamhet, miljöstudier, försvarsekonomi, samt övrigt analysstöd.
Abstract This report presents a summary of studies, results and usefulness to the MoD within the FOA research area Analytic support to the Ministry of Defence. The activities in 1999 have been carried out in the following project areas: security and defence policy studies; international operations; strategic area research; societal risk and threats, including crisis management; analysis of defence adaptability; assessment of defence; control and command exercises, environmental studies, defence economics, and other analytical support.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182