Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1999 för FoT-området Modellering och simulering.

Årsrapport 1999 för FoT-området Modellering och simulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sporre Lena
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-15
Rapportnummer: (FOA-R--00-01395-202)
Nyckelord Modeller, simulering, DIS, HLA, validering, verifiering, ackreditering, modelling, simulation, DIS, HLA, validation, verification, accreditation
Sammanfattning Rapporten är en sammanfattning av FOA:s forskning inom Forskning- och Teknologiområdet Modellering och simulering (M&S)1999. I rapporten redovisas översiktligt områdets omfattning och inriktning samt den nationella och internationella utvecklingen. Forskningsresultaten sammanfattas och genomförd verksamhet beskrivs projektvis. FOA har medverkat i den av HKV initierade gruppen för samordning och inriktning av försvarets modellerings- och simuleringsverksamhet, SamMoS. Insatser har gjorts för att höja M&S-kompetensen allmänt t ex genom deltagande i internationella konferenser, genom testning och användning av ramverket FLAMES och generella systemeringsverktyg. FOA har prövat konceptet High Level Architecture (HLA) med tre svenska modeller på tre olika aggregationsnivåer. Verksamheten har gett en fördjupad förståelse för hur HLA-konceptet skall uppfattas samt insikter i och lösningar på problem med att aggregera och disaggregera förbandsmodeller på olika abstraktionsnivåer och med olika tidshantering. Arbetet inom projekt Validering, verifiering och ackreditering har varit av karaktären insamling, analys och värdering av VV&A-ansträngningar beskrivna bl a som cases i litteraturen, inom aktuella projekt på FOA, samt i beskrivningar av riskhantering kopplad till VV&A. Syftet har varit att finna/utarbeta, för VV&A, användbara metoder och kvantitativa mått.
Abstract This report summarises the research from the fiscal year 1999 within the Defence Research Establishment in the domain of Modelling and Simulation. In the report you will find a summing up of the aim and direction of the research domain and the national and international development. The result of the research are summarised and the activities in each project are described. FOA participates in the joint co-ordination project for modelling and simulation within the Swedish Armed Forces, SamMoS. The competence in modelling and simulation has increased by participating in international conferences, by testing and using tools as the framework, FLAMES, and other general tools for modelling and simulation. FOA has studied the problems concerning co-operative simulation within the framework of the concept of High Level Architecture (HLA) with models on different levels of abstraction and with different time representation. The work within the project Validation, Verification and Accreditation (VV&A) covers useful methods for validation, verification and accreditation for different types of applications as well as measures for VV&A.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182