Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1999 för forskningsområdet Informationssystemteknik.

Årsrapport 1999 för forskningsområdet Informationssystemteknik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gundmark Thomas (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-20
Rapportnummer: (FOA-R--00-01399-503)
Nyckelord Informationsteknologi, IT-säkerhet, datasäkerhet, säkerhet i nätverk, autenticering, aktiva kort, information technology, IT security, data security, security in networks, authentication, smart cards
Sammanfattning I denna rapport sammanfattas översiktligt FOA: s verksamhet under 1999 inom forskningsområdet Informationssystemteknik. Detta utgör en del av FoT-området Ledning. Verksamheten har omfattat tillämpad forskning inom informationssystemteknik med tonvikt på systemteknik. Data- och IT-säkerhet är det område som har prioriterats främst vad gäller forskningsinsatser. Experiment har utförts med ett prototypsystem av mobil agent. Vidare har autenticeringsmetoder studerats. Ett resultat är insikten att den ökande kraftfullheten hos aktiva kort innebär nya möjligheter, som bör följas upp. Metoder för säkrare datakommunikation i nät med mobila noder, t ex paketradionät, har studerats. En metod, som inte har återfunnits i litteraturen, har utvecklats. Den har patentsökts av FOA.
Abstract This report summarises briefly the research at FOA during 1999 about Information Systems Technology. The research has emphasised the system side of the area mainly regarding information and data security. Experiments have been performed with a Mobile Agent. Methods of authentication have been studied. One method is using Smart Cards but it needs to be more developed. Methods of securing data communication in mobile networks (e.g. radio) have been studied. One method, that has not been found in the literature, has been developed and patented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182