Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1999 för FoT-området NBC-studier (FM).

Årsrapport 1999 för FoT-området NBC-studier (FM). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Gustav (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-21
Rapportnummer: (FOA-R--00-01406-865)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, radioaktivitet, indikering, sanering, riskmallar, kemvapenkonventionen, chemical warfare agents, biological warfare agents, radioactivity, detection, decontamination, chemical weapons convention
Sammanfattning Rapporten sammanfattar FOA:s verksamhet under 1999 inom FoT-området NBC-studier. Arbetet omfattar studier och forskning kring NBC-skydd som är specifika för Försvarsmaktens behov och utgör en direkt tillämpning av och kunskapsöverföring från den anslagsfinansierade långsiktiga kunskapsuppbyggande verksamheten inom NBC-området. Inriktningen under året har varit att o belysa skyddsfrågor och ge underlag rörande behov av sanering av fordon efter körning i radioaktivt belagda områden. o utforma och förbättra riskmallar och saneringsmallar för B- och C-stridsmedel. o bedöma och ta fram underlag för uppbyggnad av indikeringssystem för B-stridsmedel. o utveckla NBC-ledningssystem för totalförsvaret. o ge underlag för beslut om NBC-skydd vid internationella insatser.
Abstract This report summarises the results of the research program NBC-studies at FOA during the fiscal year 1999. The work covers research and studies for the Armed Forces concerning protection against NBC-weapons. During 1999 the work has been directed towards o contamination and decontamination of vehicles in radioactive areas o breathing hazards from clouds of chemical- and biological weapons o detection of B-agents o development of an NBC decision support system o NBC-protection related to international peace keeping operations

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182