Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1999 gällande NBC-studier för ÖCB.

Årsrapport 1999 gällande NBC-studier för ÖCB. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Gustav (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-21
Rapportnummer: (FOA-R--00-01407-865)
Nyckelord kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, kemiska vapen, biologiska vapen, indikering, sanering, riskmallar, NBC, chemical weapons, biological weapons, detection, decontamination, NBC-weapons
Sammanfattning Rapporten sammanfattar FOA: s verksamhet under 1999 inom området NBC-studier för ÖCB. Arbetet omfattar studier och forskning kring NBC-skydd som är specifika för den civila delen av totalförsvaret. NBC-studier utgör en direkt tillämpning av och kunskapsöverföring från den anslagsfinansierade långsiktiga kunskapsuppbyggande verksamheten inom NBC-området. Inriktningen under året har varit att outforma och förbättra risk- och saneringsmallar för B- och C-stridsmedel. o bedöma och ta fram underlag för uppbyggnad av indikeringssystem för N-, B- och C-stridsmedel. o utveckla NBC-ledningssystem för totalförsvaret. o utvärdera nya hot i den breddade hotbilden o ge underlag för beslut om NBC-skydd vid internationella insatser.
Abstract This report summarises the results of the research program NBC-studies at FOA during the fiscal year 1999. The work covers research and studies for ÖCB (the Swedish Agency for Civil Emergency Planning) concerning protection against NBC-weapons. During 1999 the work has been directed towards o breathing hazards from clouds of chemical- and biological weapons. o detection of N-, B- and C-agents o development of an NBC decision support system o new threats related to NBC-weapons and related compounds o NBC-protection related to participation in international peace keeping operations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182