Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kvasistatisk tryckprovning av volframkarbid/koboltlegeringar.

Kvasistatisk tryckprovning av volframkarbid/koboltlegeringar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Skoglund Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-06-19
Rapportnummer: (FOA-R--00-01411-310)
Nyckelord mekanisk tryckprovning, volframkarbidlegering, compressive tests, tungsten carbide alloys
Sammanfattning Kvasistatisk mekanisk tryckprovning av två olika legeringar bestående av volframkarbid och kobolt har gjorts. De två legeringarna innehåller 8 respektive 11 viktsprocent kobolt. Deras mekaniska egenskaper såsom E-modul, tryckbrottgräns och brottöjning har bestämts och jämförts med tillgängliga litteraturdata. Vidare har den plastiska och den elastiska delen av totala töjningen separerats och ett första förslag till en enkel konstitutiv ekvation presenteras. Tryckprovningen visar att båda materialen har en E-modul på ca 580 GPa. legeringen med 8% kobolt är linjärt elastiskt upp till 1600 MPa och har en tryckbrottgräns på 5800 MPa vid en brottöjning på 1,9%. Materialet med 11% kobolt är något mjukare och mera deformerbart med elastiskt uppförande till 1100 MPa och en brottspänning på 5000 MPa vid en töjning på 2,3%. Av den totala töjningen vid brott är ca 50% plastiskt för det hårda materialet och ca 70% för det mjukare.
Abstract Quasistatic compressive tests of tungsten carbide/cobolt alloys have been done. One of the alloys contain 8 w% cobolt and the other 11 w%. The mechanical properties such as E-modulus, compressive strength and fracture strain are determined and compared to available litterature data on similar alloys. The results show that both materials have an E-modulus of 580 GPa. The alloy with 8% cobolt is elastic up to a pressure of 1600 MPa and has a compressive strength of 5800 GPa at a fracture strain of 1,9%. The alloy with 11% cobolt is softer and is elastic to a pressure of 1100 MPa and shows a compressive strength of 5000 MPa at a strain of 2,3%. For the harder material about 50% of the total strain at fracture is plastic, while about 70% of the total strain is plastic for the alloy with 11% cobolt.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182