Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utformning av bergtunnlar. Etapp 7.

Utformning av bergtunnlar. Etapp 7. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlberg Anders, Eriksson Siwert
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-24
Rapportnummer: (FOA-R--00-01420-311)
Nyckelord Bergtunnlar, luftstötvåg, komplexa geometrier, fortifikation, experiment, Autodyn, rock tunnels, air blast, fortification, experiments, Autodyn
Sammanfattning För att studera luftstötvågsutbredningen i tunnelsystem påbörjades ett projekt 1995 med försök i full- och modellskala. I denna etapp (etapp 7) placerades en kraftigt förstärkt container på tre olika platser i tunnelsystemet. Avsikten var inte att studera strukturresponsen utan att studera tryckuppbyggnaden på en störning i tunnelsystemet och jämföra resultat från modellskala, fullskala och från simuleringar med hjälp av Autodyn3D. Försöken genomfördes som i tidigare etapper med 125 kg Prillitladdningar i fullskaleförsöken och 12 g sprängdeg i modellen. Jämförelse mellan modellförsök och fullskaleförsök utfaller väl även om modellskalan, som väntat, med sina släta väggar ger ett något högre tryck. Även simuleringen ger mycket god överensstämmelse med fullskaleförsöken. Projektet finansieras av HKV KRI PLAN Anlägg.
Abstract In order to study the propagation of blast waves in tunnel systems a project started 1995 with tests in full scale and model scale. In this phase a strengthened container was placed at three different positions in the tunnel system. The purpose was not to study the structural response of the container but to study the pressure build up at this disturbance in the tunnel system and to compare results from full scale, model scale and from simulations with Autodyn3D. The test set up was, at large, the same as in earlier phases and 125 kg ANFO was the standard charge in full scale and 12 g plastic explosive in the model. Comparisons between results from model scale tests and full scale tests show good agreement with a little higher pressure in the model, which had plane surfaces. The agreement between simulations and tests was also excellent. This project was financed by the Swedish Defence Headquarters, KRI PLAN Anlägg.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182