Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reserapport från "1999 Insensitive munitions and energetic materials technology symposium" och besök vid NSWC Indian head division och NRL-Laboratory for the structure of matter.

Reserapport från Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Goede Patric, Bemm Ulf, Bergman Helena, Pettersson Maarja-Liisa, Wingborg Niklas
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-14
Rapportnummer: (FOA-R--00-01421-310)
Nyckelord Energetiska material, CL-20, bindemedel, mjukgörare, energetic material, CL-20, binder, plasticizer
Sammanfattning Rapporten diskuterar och redovisar det material som bedömdes som intressant vid "1999 Insensitive Munitions and Energetic Materials Technology Symposium" i Tampa. Rapporten tar bl.a upp CL-20, NTO, olika bindemedel och mjukgörare samt nya furazan baserade explosivämnen. I rapporten redovisas även besök vid NSWC Indian Head Division och NRL-Laboratory for the Structure of Matter.
Abstract The report contains material of special interest from the 1999 Insensitive Munitions and Energetic Materials Technology Symposium" in Tampa. There are specific entries about CL-20, NTO, new furazan based energetic materials and various binders and plasticizers. Visits to the NSWC Indian Head Division and the NRL-Laboratory for the Structure of Matter are also reported.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182