Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Permeation genom material : en kvantitativ mätmetod.

Permeation genom material : en kvantitativ mätmetod. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Strömqvist Marianne
Ort: Umeå
Sidor: 70
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-31
Rapportnummer: (FOA-R--00-01422-862)
Nyckelord Permeation, materialprovning, senapsgas, NBC-skyddsmateriel
Sammanfattning En ny kvantitativ metod för bestämning av genombrott vid provning av materials förmåga att stå emot permeation av senapsgas och similiämnet dimetyltritiokarbonat har utvecklats. Parametrar som påverkar genombrott har utvärderats. Materialet som provas spänns fast i en provutrustning där den relativa fuktigheten, luftflödet och temperaturen ovanför och under materialet kan kontrolleras. Fem droppar av ämnet placeras ovanpå materialet och luften under materialet sugs genom ett adsorbentrör med Tenax. Senapsgas/similiämne som permeerat genom materialet följer med luftströmmen och adsorberas på Tenax. Analys av Tenaxrören utförs med GC/FIC. Provningsmetoden som används idag i Sverige är kvalitativ och genombrott detekteras med hjälp av indikatorpapper. Temperaturen är 30oC, den relativa fuktigheten är den som för tillfället råder i provkammaren vid tillfället för provningen och en fläkt i provutrustningen ger luftflöde ovanför materialet.
Abstract A new quantitative method for determining breakthrough time when testing the ability of materials to resist permeation by mustard gas and the trialling agent dimethyltrithiocarbonate has been developed. Parameters that influence the breakthrough have been evaluated. The material to be tested is clamped into a test euqipment where the relative humidity, airflow and the temperature above and beneath the matrerial can be controlled. Five droplets of the test agent are placed on top of the material, and the air beneath the material is drawn through a tube containing Tenax. The test agent that has permeated through the material follows the airflow and will be adsorbed onto the Tenax. Analysis of the Tenax tubes is then made by GC/FID. The test method that is used in Sweden today is qualitative, where an indicator paper is used to detect the breakthrough. The temperature is controlled to 30oC, the relative humidity is ambient and a fan in the test equipment delivers the air flowing above the material.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182