Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Comparative study of the properties of ADN and HNF.

Comparative study of the properties of ADN and HNF. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wingborg Niklas, van Zelst Michel
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-06-21
Rapportnummer: (FOA-R--00-01423-310)
Nyckelord Ammoniumdinitramid, ADN, hydrazinnitroformat, HNF, termisk stabilitet, känslighet, ammonium dinitramide, ADN, hydrazinium nitroformate, HNF, thermal stability, sensitivity
Sammanfattning Ammoniumdinitramid, ADN, och hydrazinnitroformat, HNF, är två starka oxidationsmedel huvudsakligen tänkta för användning i krut. Bägge har potentialen att ge högre impuls än motsvarande krut baserade på ammoniumperklorat och dom innehåller inget klor. I denna studie har känslighet, densitet och termisk stabilitet på ADN och HNF mätts. Resultaten visar att den termiska stabiliteten för både ADN och HNF är ett problem. ADN beter sig märkligt genom att vara mindre stabilt vid 60 °C än vid 70 eller 80 °C. Detta beteende kan för närvarande inte förklaras. En stabilisator är troligen nödvändig för att öka den termiska stabiliteten för både ADN och HNF. Stötkänslighetsprovningen visar att både ADN och HNF bör anses vara känsliga material. HNF uppfyller inte FN:s kriterier med avseende på friktionskänslighet och kan därför inte transporteras utan att speciella åtgärder vidtas.
Abstract Ammonium dinitramide, ADN, and Hydrazinium nitroformate, HNF, are two powerful oxidisers mainly intended to be used in solid propellants. They have the potential to increase the impulse above that of ammonium perchlorate based propellants, and they do not contain any chlorine. In this study the sensitivity, density and thermal stability of ADN and HNF has been measured. The results shows that the thermal stability is of major concern for both ADN and HNF. ADN behaves very odd, being less stable at 60 °C than at 70 or 80 °C. This can currently not be explained. To increase the thermal stability, a stabiliser will probably be needed for both ADN and HNF. From the impact sensitivity testing it was found that both ADN and HNF should be considered to be sensitive materials. HNF does not meet the UN criteria with respect to friction sensitivity and it can thus not be transported without taking special arrangements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182