Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Impedance boundary conditions for horizontally stratified fluid media.

Impedance boundary conditions for horizontally stratified fluid media. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Abrahamsson Leif
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-22
Rapportnummer: (FOA-R--00-01424-409)
Nyckelord Undervattensakustik, vågutbredning, impedansrandvillkor, spektralrepresentationer, modutvecklingar, Helmholtz ekvation, underwater acoustics, wave propagation, impedance boundary conditions, spectral representation, mode expansions, Helmholtz equation, 64
Sammanfattning Syftet med detta arbete är att utveckla impedansrandvillkor för Helmholtz ekvation för tidsharmonisk akustisk vågutbredning i plant skiktade medier. Detta kan åstadkommas med hjälp av modutvecklingar. För att man ska kunna placera impedansrandvillkor i ett närfält måste både det diskreta och kontinuerliga spektrumet tas med. Datorprogrammet MODELOSS har använts för beräkning av diskreta spektra. För kontinuerliga spektra presenteras en omfattande matematisk och numerisk behandling. För beräkningsmässigt stora vågutbredningsproblem är det nödvändigt att använda en kombination av ett flertal metoder. I en sådan hybridmetodik är impedansrandvillkor ett naturligt gränssnitt mellan olika numeriska lösningsmetoder. Detta kommer att illustreras med exempel från undervattensakustiken.
Abstract The objective of this work is to develop impedance boundary conditions for the Helmholtz equation of time-harmonic acoustic wave propagation in plane layered media. This can be accomplished by means of generalized mode expansions. To be able to place impedance boundary conditions in the near-field both the discrete and continuous spectrum must be included. The code MODELOSS has been utilized for the computation of discrete spectra. For continuous spectra a comprehensive mathematical and numerical treatment is presented. For computationally large wave propagation problems it is necessary to use a combination of several methods. In such a hybrid approach impedance boundary conditions serve as a natural interface between different solvers. This will be illustrated by examples from underwater acoustics.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182