Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Anabasis. Simulering av sensorsystem för Ledningsutvecklingsstudien (LUST) 1999.

Anabasis. Simulering av sensorsystem för Ledningsutvecklingsstudien (LUST) 1999. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Caijsa, Kaddik Rolf, Lind Carl, Lindström Björn, Lundgren Leif, Rydström Kajsa, Tarras-Wahlberg Erland, Wallen Mattias
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-05-17
Rapportnummer: (FOA-R--00-01429-201)
Nyckelord simulering, ledningssystem, FLAMES, studier, simulation, C31, study, 11
Sammanfattning Denna rapport är en sammanställning av vunna analysresultat och erfarenheter vid värdering av typsituationer hämtade ur projektet LUST DBA-spel under 1999. De viktigaste resultaten rör vår förmåga att möta hot. genomförda analyser tyder på att en långt framskjuten övervakning krävs för att nå verkan mot det inkommande hotet. En insats kräver att de baser som t ex JAS startar från inte ligger alltför långt ifrån insatsområdet. Detta kräver ett geografiskt väl planerat bassystem.
Abstract This report presents the results from analysing simulations made when evaluating vignettes drawn from the scenarios provided by the LUST project under 1999. The most important results involve the ability to engage incoming threats. Analysis made indicates that a forward-deployed surveillance is required to gain success. To engage a target a carefully planned structure of airstrips is required for the defending aircraft to start from.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182