Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inför ryska presidentvalet: Erfarenheter från dumavalet 1999.

Inför ryska presidentvalet: Erfarenheter från dumavalet 1999. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekberg Anna, Johansson Daniel, Jonsson Anna, Myrberg Gunnar, Petersson Bo, Unge Wilhelm, Vendil Carolina
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-16
Rapportnummer: (FOA-R--00-01433-180)
Nyckelord Ryssland, rysk inrikespolitik, Duman, val, Putin, regioner, mediernas roll, Russian Federation, domestic politics, the Duma, elections, regions, the role of the media, 13
Sammanfattning Den 14 januari 2000 arrangerade FOA ett seminarium ned inbjudna talare med anledning av det ryska parlamentsvalet i december 1999. I denna rapport redovisas detta seminarium. Dumavalet genomfördes i stort i enlighet med gällande vallag och internationell praxis. Massmediernas partiskhet och vissa personers missbruk av tjänsteställning påverkade dock valresultatet till valalliansen Enighets fördel. Andra bidragande faktorer var Tjetjenienkriget, som stöds av en stor del av befolkningen och den s.k. Putin-effekten, dvs. den populäre premiärministern Putins uttalade stöd för Enighet. Enighet stöddes också av många regionala ledare samtidigt som frontalfigurerna i Enighet framställdes av massmedierna som relativt obefläckade, och därmed inte kunnat utgöra någon måltavla för smutskastning från de politiska opponenterna. I den nyvalda Duman träffade Enighet och Kommunistpartiet en uppgörelse om fördelningen av de mest inflytelserika posterna i Duman, vilket troligen kommer att påverka samarbetet mellan regeringen och parlamentet. Mycket talar vid tidpunkten för seminariet för att Putin kommer att väljas till Rysslands näste president.
Abstract On 14 January 2000, FOA arranged a seminar with guest speakers to discuss the Duma election held in December 1999. This report is an account of the seminar. Overall, the Duma election was held in accordance with the electoral law and international practice. However, the partiality of the mass media and the abuse of office by certain actors influenced the election in favour of the electoral bloc Unity. The war in Chechnya, which received support from the bulk of the population, also contributed to the election result as did the so-called Putin Effect, i.e. the support that the popular Prime Minister Putin voiced for Unity. Unity also received support from a number of regional leaders in the Russian Federation and Unity´s leaders were portrayed by the media as relatively spotless, which saved them from becoming targets for mudslinging by their political opponents. In the newly elected Duma, Unity made a deal with the Communist Party, which enabled them to take control over the most influential positions in the Duma. This is bound to affect the future relations between the executive and the legislative in Russia. At the time of the seminar, Putin appeared to be a likely winner in the coming presidential election.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182