Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mätning av absorptionskoefficienterna vid 1300 nm för polymetylmetakrylat och polykarbonat.

Mätning av absorptionskoefficienterna vid 1300 nm för polymetylmetakrylat och polykarbonat. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekvall Katrin, Pettersson Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-10
Rapportnummer: (FOA-R--00-01436-612)
Nyckelord Absorptionskoefficient, Sprängämnesdriven laser, Explosively driven laser, absorption coefficient
Sammanfattning Absorptionskoefficienter för polymetylmetakrylat (PMMA) och polykarbonat (PC) har bestämts i våglängdsområdet 1290 - 1330 nm. Analysen utfördes med en ljuskälla bestående av en avstämbar TOPAS ("Travelling-wave Optical Parametric Amplifier of Superfluorescence") pumpad med en femtosekund laser. Resultatet har använts för att utvärdera om något av materialen PMMA eller PC är lämpligt att använda som splitterskydd i en explosivämnesdriven jodlaser. Eftersom en ljuskälla med femtosekund pulser har mycket hög intensitet undersöktes först linjäriteten av absorbansen hos materialen. Det visade sig att inga ickelinjära effekter uppstod i det undersökta effekt- och våglängds-intervallet. I PMMA blev värdet av absorptionskoefficienten a 0.039 ± 0.006 cm-1 och i PC 0.04 ± 0.01 cm-1. Även en uppskattning av reflektansen gjordes och resultatet i PMMA blev att ca 8.8 % av det infallande ljuset reflekterades medan motsvarande värde för PC blev ca 10 %. Slutsatsen är att både PMMA och PC kan användas som splitterskydd i laserförsöken, men PMMA är ett bättre alternativ för bestämning av absolut effekt ut från den explosivämnesdrivna lasern.
Abstract The absorption coefficients in polymethylmethacrylate (PMMA) and polycarbonate (PC) are measured in the wavelength region 1290 to 1330 nm. The experiments were performed using a tuneable TOPAS ("Travelling-wave Optical Parametric Amplifier of Superfluorescence") pumped by a femtosecond laser source. The results have been used to evaluate if any of the materials PMMA or PC is possible to use as protection for fragments in an iodine laser pumped by explosives. Since a light source having femtosecond pulses is extremely intense, first the linearity of the absorbance in the materials had to be examined. No non - linear effects were detected in this intensity - and wavelength region. In PMMA the measured absorption coefficient a is 0.039 ± 0.006 cm-1 and for PC 0.04 ± 0.01 cm-1. The reflectance in the two materials were also estimated and the result for PMMA was that around 8.8 % of the incident light was reflected, while in PC about 10 % was reflected. The conclusion is that both PMMA and PC are two good candidates for using as protection for fragments, but PMMA is preferred in order to decide the absolute power of the iodine laser.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182