Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Broadband matched field localization: A maximum likelihood approach.

Broadband matched field localization: A maximum likelihood approach. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Parastates Elias
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-04-10
Rapportnummer: (FOA-R--00-01445-409)
Nyckelord Matched field processering, maximum likelihood, detektion, lokalisering, matched fiel processing, hydroacoustics, maximum likelihood, detection, localization, 64
Sammanfattning En bredbandig fältanpassningsmetod för lokalisering och detektering, baserad på "Maximum Likelihood" (ML)-principen introduceras. Vid antagandet om normalfördelat brus, erhålls ML-skattningen av källäget genom en minsta kvadrat-anpassning av en strålgångsmodell till data. Strålgångsmodellen faktoriseras i två delar, på ett sådant sätt att den första delen används för källokalisering medan den andra delen som ingår linjärt, separeras ut, och slutligen räknas ut analytiskt. Den resulterande fältanpassningsprocessorn påverkas därför inte av modelleringsfel i den linjärt ingående delen. Processorn kan, som ett speciellt fall, även användas för lobformning. Processorn används till att formulera ett "Likelihood"-kvottest (LRT). Lobformningen kan användas till att skatta källans bäring och antalet vägar vid flervägsutbredning. LRT:et används för att urskilja käll- och brusgenererade maxima hos processorn. Metoden används framgångsrikt på data från grunda vatten utan att kräva någon som helst modellkalibrering.
Abstract A broadband Matched Field Processing (MFP) scheme for localization and detection is introduced, based on the Maximum Likelihood (ML) method. Under the zero mean, Gaussian noise assumption, the ML estimate of the source position is obtained by a fit of a ray model to data in a least squares sense. The ray model is factorized in two parts in such a way that the first part can be used for localization, while the second part enters linearly, is singled out and solved for analytically. The resulting matched field processor is not affected by modeling errors in the linearly entering part. The processor is used in the design of a broadband beamformer, and a Likelihood Ratio Test (LRT). The beamforming can be used for the estimation of the source bearing and the number of paths of propagation. The LRT is used to distinguish between the real source and ambiguous maxima induced by noise. The scheme is applied successfully on shallow water experimental data, without any kind of a priori model calibration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182