Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hanteringen av IT-relaterade säkerhetsfrågor inom Internetorganisationerna.

Hanteringen av IT-relaterade säkerhetsfrågor inom Internetorganisationerna. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lerdell David
Ort: Stockholm
Sidor: 90
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-04-05
Rapportnummer: (FOA-R--00-01460-170)
Nyckelord IT-relaterade hot, internet, internationellt samarbete, domännamn, IT-related threat, international co-operation, domain name, 12
Sammanfattning Försvarets Forskningsanstalt, FOA, bedriver inom ramen för "Försvarsforskning för regeringens behov" arbete kring de internationella aspekterna av IT-relaterade säkerhetsfrågor och de potentiella samarbetsstrukturer som kan komma att utvecklas för att möta de nya IT-relaterade hoten. Föreliggande rapport behandlar hanteringen av säkerhetsfrågor inom Internetorganisationerna och genomfördes under år 1999 i syfte att belysa det internationella arbete som bedrivs för att främja säkerheten på Internet. Rapporten innehåller bl.a. en redovisning av reformeringen av det s.k. domännamnssystemet.
Abstract On behalf of the Swedish government, the Defence Research Establishment, FOA, is carrying out studies within the area of international co-operation concerning IT-related threats and potential co-operational structures that may develop to meet the new IT-related threats. In the present report, the author describes how the Internet organisations manage the issues of IT-related security, and in particular, the development of the information of the so called domain name system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182