Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flytande och gelade drivämnen för raket- och rammotorer.

Flytande och gelade drivämnen för raket- och rammotorer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sanden Roland
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-04-10
Rapportnummer: (FOA-R--00-01469-310)
Nyckelord Drivämnen, gelade drivämnen, raketmotorer, rammotorer, prestanda, liquid propellants, gelled propellants, rocket engines, ramjet engines, performance
Sammanfattning Denna litteraturstudie har utförts på uppdrag från FMV. De monodrivämnen för raketer som anses vara bäst lämpade för taktiska ändamål är trots sin giftighet hydrazin och dess derivat. Med monodrivämnen erhålls måttliga prestanda. Med tvåkomponentdrivämnen kan både höga prestanda och rökfrihet erhållas. Den drivämneskombination som i USA tilldrar sig största intresset är salpetersyra av IRFNA-typ och monometylhydrazin. Genom att gela drivämnena minskar man riskerna vid hantering betydligt. Dessutom kan stabila suspensioner erhållas med energirika fyllmedel. Utvecklingen när det gäller bränslen för rammotorer har de senaste åren gått mot kolväten med hög densitet för att öka den volymspecifika impulsen. Kompakta ringformade molekyler som ger högre prestanda än standardbränslet för rammotorer, JP-10, studeras i USA. En snabb utveckling av energetiska material sker i flera länder, bland annat vid FOA i Sverige. Nya ämnen som kan användas för vätskedrift kommer fram, både för raket- och rammotortillämpningarna. Vid demonstrationsskjutningar i USA har anmärkningsvärt goda resultat med vätskeraketdrivna robotar erhållits. Utvecklingen inom området vätskedrift för taktiska robotar tycks för närvarande gå snabbt. Det är viktigt att vi i Sverige uppmärksamt följer utvecklingen.
Abstract This literature study has been undertaken by order of FMV. The monopropellants considered to be the most suited for tactical purposes are hydrazine and its derivatives despite their poisonous properties. Moderately high performance is obtained, yet with bipropellants both high performance and non-smoke properties can be achieved. The bipropellant combination creating most interest in the USA at present is nitric acid of the IRFNA type and monomethylhydrazine. By gelling the propellants the risk at handling can be decreased considerably. Stable suspensions can be prepared with fillers, which will further increase performance. The development of ramjet fuels has over the last few years been on hydrocarbons with higher density to increase the volumetric impulse. Compact multiring-shaped molecules, which give higher performance than the standard ramjet fuel, JP-10, are currently under study in the USA. A rapid development of energetic materials is going on in many countries, including FOA in Sweden. New substances, which can be used for liquid propellants are appearing, both for rocket and ramjet applications. At test firings in the USA remarkably good results with tactical liquid rockets have been achieved. This development seems to be progressing rapidly at present. It is important for Sweden to carefully keep in touch with these developments.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182