Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Några inledande prestanda och termisk stabilitet hos FOX-7.

Några inledande prestanda och termisk stabilitet hos FOX-7. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergman Helena, Östmark Henric, Pettersson Marja-Liisa, Bemm Ulf, Hihkiö Maija
Ort: Stockholm
Sidor: 9
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-04-05
Rapportnummer: (FOA-R--00-01470-310)
Nyckelord FOX-7, egenskaper, känslighet, termisk stabilitet, FOX-7, properties, sensitivity, thermal stability
Sammanfattning En inledande karaktärisering av FOX-7, eller 2,2-dinitro-eten-l, 1 -diamin har utförts. Denna rapport presenterar resultat från inledande studier rörande materialets prestanda och termiska egenskaper. Resultat från följande undersökningar presenteras: Koenen test, DSC (Differential Scanning Calorimetry), Wood´s metallbad, ARC (Accellerated Rate Calorimetry), Tid till initiering och Masspektroskoppiska data.
Abstract An initial characterization of FOX-7, or 2,2-dinitro-ethylene-1, 1 -diamine, has been performed. This paper reports on initial properties and thermal stability. Results from the following tests will be given: Koenen test, DSC (Differential Scanning Calorimetry), Wood´s metal bath, ARC (Accellerated Rate Calorimetry), Time.to-ignition measurements and mass spectroscopic data.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182