Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elektromagnetiska, optroniska, magnetiska och oceanografiska förhållanden inom tre marina operationsområden, Nordsjön, Medelhavet och Svarta Havet.

Elektromagnetiska, optroniska, magnetiska och oceanografiska förhållanden inom tre marina operationsområden, Nordsjön, Medelhavet och Svarta Havet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Söderberg Per, Asp Börje, Holm Lennart, Sigray Peter, Sundin Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-09-01
Rapportnummer: (FOA-R--00-01485-409)
Nyckelord Elektromagnetik, optronik, magnetism, oceanografi, Nordsjön, Medelhavet, Adriatiska Havet, Svarta Havet, elektromagnetics, optronic, magnetic, oceanography, North Sea, Mediterranean, Black Sea, 64
Sammanfattning De tre nya operationsområden som i föreliggande summariska sammanställning berörs uppvisar i flera avseenden stora skillnader gentemot Östersjön. Framför allt är den högre salthalten i Nordsjön och Medelhavet av avgörande betydelse likaså den betydligt högre vattentemperaturen i Medelhavet och Svarta Havet. Inom större delen av Nordsjön och inom de kustnära områdena i Medelhavet och Svarta Havet är vattendjupen liknande Östersjön även om andra likheter inte är lika slående. De stora vattendjupen i Medelhavet och Svarta Havet medför speciella hydroakustiska förhållanden som det här inte har varit möjligt att fullt utreda.
Abstract The three new operation areas concerned of in this report differ in many respects from the situation in the Baltic Sea. The main difference is the higher salinity in the North Sea and the Mediterranean Sea and the higher water temperature in the Mediterranean Sea and the Black Sea. Within the main part of the North Sea and the near coastal areas in the Mediterranean Sea and the Black Sea is the water depth similar to that of the Baltic Sea even if other parameters differ. The large water depth in the central parts of the Mediterranean Sea and the Black Sea cause hydro-acoustic conditions that is not fully evaluated in the present report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182