Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aspekter på Kosovo-operationen mars-juni 1999.

Aspekter på Kosovo-operationen mars-juni 1999. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ljung Bo, Malminen Johannes, Backström Björn B, Ternblad Sten, Eriksson E Anders, Wiss Åke, Ödlund Ann, Leijonhielm Jan, Unge Wilhelm, Oldberg Ingmar, Vendil Carolina, Påhlman Åke, Granholm Niklas, Foghelin Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 91
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-05-11
Rapportnummer: (FOA-R--00-01488-170)
Nyckelord Kosovo, operation allied force, NATO, informationsoperationer, humanitetsaspekter, rysk säkerhetspolitik, internationella insatser, information operations, humanity aspects, Russian security policy, international operations, 13
Sammanfattning FOA Försvarsanalys har för Försvarsberedningens räkning gjort en analys av Kosovo-operationen. Ett antal aspekter och konsekvenser belyses i olika kapitel skrivna av FOA-forskare. Bland annat diskuteras NATO:s säkerhetspolitiska överväganden, flygoperationens genomförande, IT-relaterade insatser samt påverkan på ryskt tänkande. Härutöver tas upp implikationer för framtida svenska fredsfrämjande insatser samt NATO:s lärdomar inför framtida opoerationer.
Abstract FOA Defence Analysis has on behalf of the Parliamentary Defence Committee analysed the Kosovo Operation. A number of aspects are treated in different chapters written by FOA researchers. The following subjects, i.a., are discussed: NATO´s security policy considerations, the implementation of the air operation, IT-related efforts, and influence of Russian thinking. In addition to this, implications for future Swedish international operations and experience gained by NATO are dealt with.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182