Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Weapons and Protection Division. Annual report 1999.

Weapons and Protection Division. Annual report 1999. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Janzon Bo, Wahlgren Kristina (eds.)
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-03
Rapportnummer: (FOA-R--00-01499-310)
Nyckelord Vapen, robotar, ammunition, stridsdelar, projektiler, explosivämnen, krut, pansar, skydd, årsrapport, weapons, missiles, munitions, warheads, projectiles, explosives, propellants, armour, protection, annual report
Sammanfattning Årsrapport för FOA avdelningen för Vapen och skydd. Verksamheten inom avdelningens institutioner beskrivs i sammandrag. Några viktiga forskningsresultat beskrivs kort i form av 3 artiklar. Rapporten ger även en allmän beskrivning av avdelningens mål, verksamhet, organisation och ekonomi. Information ges om våra anläggningar, vetenskapliga och tekniska kompetenser och utrustningar. Avdelningens vetenskapliga publikationer samt rapporter till uppdragsgivare är förtecknade. Rapporten är skriven på engelska.
Abstract This is the annual report for FOA Weapons and Protection Division for the Fiscal year 1999. The activities of the Division´s research departments are sumarised. Some important research activities are summarised in 3 articles. The report gives an overall description of the Division, its goals, activities, organisation and economy. It also provides information on facilities, scientific and technical competences and equipment. The Division´s scientific publications and the customer reports are listed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182